Як проводитимуть реєстрацію нерухомості на місцях 31.12.2015

Функцiї з реєстрацiї прав на нерухомiсть перейшли до органiв мiсцевого самоврядування Парламент ухвалив нову редакцiю Закону "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Вона передбачає передачу повноважень у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень органам мiсцевого самоврядування.-- Законом передаються реєстрацiйнi функцiї вiд Мiн'юсту до районних державних адмiнiстрацiй i виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення, -- розповiдає Юрiй Пiта, керуючий партнер ЮФ "Хоменко, Пiта i Партнери". -- Сiльським, селищним, мiським радам також надається можливiсть за власним рiшенням брати у свiй штат державних реєстраторiв. Закон набуває чинностi з 1 сiчня 2016 року.-- Тобто реєстратори, якi сьогоднi працюють у Державнiй реєстрацiйнiй службi, з нового року зникнуть?-- Вони ще залишаться до 30 квiтня 2016 року. Встановлено так званий перехiдний перiод. Це пов'язано з тим, що мiсцевi органи влади повиннi створити реєстрацiйнi служби на мiсцях. Тобто, реєстраторами будуть працiвники або якихось комунальних пiдприємств, або департаментiв, вiддiлiв адмiнiстрацiй. Якстворять - так i буде.-- Якi ще змiни передбаченi цим законом?-- Документ значно розширює повноваження нотарiусiв. Їх зрiвняли за своїми функцiями з державними реєстраторами. Нотарiуси матимуть можливiсть реєструвати всi права на нерухомiсть незалежно вiд нотарiального посвiдчення вiдповiдного договору та вiд мiсцезнаходження майна. Думаю, що вже пiсля свят з'явиться альтернатива - можна буде звернутися до мiсцевого державного реєстратора чи до нотарiуса. Це розвантажить реєстраторiв, якiпрацюватимуть на мiсцевому рiвнi.-- Чому реєстрацiю нерухомостi передали на мiсця?-- Ми так i не вiдiйшли вiд черг, затягувалися строки реєстрацiї, також були безпiдставнi вiдмови в реєстрацiї. Рiвень самих реєстраторiв був не найкращий. Якщо нова система запрацює нормально, то це буде безумовно краще. Бо матимемо демонополiзацiю послуги. Коли є ринок, то є i конкуренцiя. Усi будуть боротися за клiєнта i надаватимуть кращi послуги, анiж тепер.-- Чи змiниться плата за проведення державної реєстрацiї прав, внесення змiн до записiв Державного реєстру прав i надання iнформацiї з Державного реєстру прав?-- Закон передбачає, що плата в мiсцевих реєстраторiв за цi послуги не змiниться. Наприклад, за державну реєстрацiю права власностi на нерухоме майно (п'ять днiв) треба буде заплатити 0,1 розмiра мiнiмальної заробiтної плати. Проте нотарiуси, напевно, будуть встановлювати певнi додатковi платежi за кращий сервiс. Не думаю, що розцiнки будуть захмарнi, але вищi, анiж у реєстрацiйних центрах на мiсцях.-- Чи змiняться строки державної реєстрацiї?-- Нi. У законi чiтко написано, що, скажiмо, державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв.Але на сьогоднi є постанова Кабмiну вiд 2 вересня, якою передбачено, що особа може швидше зареєструвати речовiправа на нерухоме майно - за три днi, за один день i за двi години з моменту прийняття заяви за вiдповiдну плату. Та коштує це значно дорожче. Якщо протягом одного дня, то оплачується п'ятикратний розмiр адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно, за двi години - десятикратний.Леся ЯСИНЧУК, газета "Експрес"
Читайте більше тут: http://expres.ua/main/2015/12/31/166978-provodytymut-reyestraciyu-neruhomosti-miscyah