Інформаційний лист щодо необхідності надання оцінки нерухомого майна при оформленні спадщини
Завідуючим київськими державними нотаріальними конторами

Приватним нотаріусам Київського
міського нотаріального округу

Інформаційний лист
щодо необхідності надання оцінки нерухомого майна
при оформленні спадщини

Статтею 174 Податкового кодексу України, встановлено, що оподаткуванню підлягає дохід, отриманий платником податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав у вигляді вартості власності, що успадковується. При цьому особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.
Нотаріус щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину.
Нотаріус видає спадкоємцю – нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об’єкта спадщини. (пункт 174.4 статті 174 Податкового кодексу України).
Наказом Міністерства юстиції України від 30.05.2012 № 809/5 «Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 07 лютого 2002 року № 7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно», що набув чинності з 15.06.2012, було виключено абзац п’ятнадцятий пункту 7.9 розділу VII Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо визначення вартості об‘єкта у витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Таким чином, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно, видані після 15 червня 2012 року, не можуть бути документами, за якими нотаріусами визначається вартість нерухомого майна при видачі свідоцтв про право на спадщину.
Питання щодо здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в України, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна регулюється законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (N 2658-III, 12.07.2001)(далі-Закон), згідно якого оцінку майна можуть проводити суб’єкти господарської діяльності, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності в порядку, визначеному даним законом.
Відповідно до статті 3 Закону оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно – правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.
Відповідно до положень статті 7 Закону, проведення оцінки майна є обов’язковим у випадку оподаткування майна згідно з законом.
Виходячи з вищенаведеного, для видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно необхідна наявність звіту про оцінку майна, здійснену суб'єктом оціночної діяльності.
04 березня 2013 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України №231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», яка набула чинності 17 квітня 2013 року.
Відповідно до підпункту 3) пункту 2 Постанови до 31 липня 2013 року можуть використовуватися звіти про оцінку, що проведена суб'єктами оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1 — 1.7 (1.1 оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них; 1.2 оцінка машин і обладнання; 1.3 оцінка колісних транспортних засобів; 1.4 оцінка літальних апаратів; 1.5 оцінка судноплавних засобів; 1.6 оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність; 1.7 оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність) у межах напряму 1 (оцінка об'єктів у матеріальній формі) і спеціалізаціями 2.1 та 2.2 (2.1 оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності), 2.2 оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності) у межах напряму 2 (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності).
До 31 липня 2013 року нотаріуси при посвідченні правочинів та у випадках, коли надання звітів про оцінку майна (майнових прав) є обов'язковим відповідно до законодавства, повинні приймати звіти про оцінку, що виконані вказаними вище суб'єктами оціночної діяльності.
З 01 серпня 2013 року використовуються лише звіти про оцінку, що проведена відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
Статтею 5 Закону України «Про оцінку земель» визначено, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.
Таким чином, для видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку нотаріусу подається її нормативна грошова оцінка.


Начальник Управління нотаріату С.В. Нечипорук

Левченко Я.О., 235-33-84