Управління нерухомістю

Метою комплексного управління об’єктом нерухомості є підтримка високих показників ефективності бізнесу, і, як наслідок -  збільшення вартості об’єкта.

Методика комплексного управління об’єктом нерухомості включає в себе:

Створення й виконання чіткого механізму взаємодії всіх служб проекту

Інженерно-технічне обслуговування будівлі

Довгострокові стратегії оренди і ефективні методи комунікацій з орендарями

Повноцінні маркетингові програми, спрямовані на отримання додаткового  доходу

Забезпечення процесів життєдіяльності об’єкта

Концепцію безпеки

Бюджетування

Управління ризиками

Переваги роботи з управлінською компанією:

Зниження операційних витрат

Всебічне знання ринку  й високий рівень професійної підготовки профільних фахівців

Довгострокове співробітництво з ритейл- операторами

 Аудит управління нерухомістю

Аудит діяльності об’єкта допоможе власникові (інвесторові) оперативно одержати незалежну експертну думку про ефективність поточного керування й обслуговування, а також рекомендації щодо оптимізації витрат і бізнес-процесів.

Даний аналіз допоможе власникові (інвесторові)  зрозуміти, наскільки ефективно працюють його УК і експлуатаційна служба, виявити слабкі сторони в керуванні й вчасно оптимізувати цю діяльність.

Основні області аналізу

Комерційне управління

організаційна структура УК

договори оренди

структура базових  комерційних умов (орендна плата, Communal Area Maintenance - CAM)

пул орендарів

об’єктивність орендних ставок

структура витрат і системи оподатковування

ефективність комерційного використання площ загального користування

конкурентне середовище

маркетинговий план і бюджет

страхування

думка орендарів про поточне керування й експлуатацію комплексу

 Технічне управління

Технічний стан будинку в короткостроковій і довгостроковій перспективі

Технічний стан і експлуатація інженерних систем

Виявлення потенційних несправностей і погроз

Аналіз договорів з постачальниками послуг і підрядниками  

 

 

 

 

 

Управління нерухомістю

 

 

Якщо ви або ваша компанія володієте об'єктами нерухомості, управління якими обтяжливе для вас, або ви замислюєтеся про найбільш ефективне їх використання. Якщо у вас є нерухоме майно, яке знаходиться поза межами вашої уваги або проблемне майно, непрофільні активи, які не приносять прибутку, хоча і вимагають витрат та зусиль на його утримання та експлуатацію — ПП «Баланс» пропонує комплекс послуг з управління об'єктами нерухомості.

 

Управління нерухомим майном — це комплексний підхід до розвитку і управління нерухомості. В рамках управління нерухомим майном відбувається розмежування функцій власника і керівника, тобто власник передає в довірче управління об'єкти нерухомого майна. За власником залишаються функції ухвалення стратегічних рішень і контролю за якістю виконання. Функції оперативного управління делегуються довірчому керівнику. Такий підхід дозволяє вирішувати задачі, пов'язані із створенням, розвитком, оцінкою і управлінням нерухомості в цілях реалізації інтересів власників.

 

Задачі управління нерухомістю визначає власник, залежно від цілей — максимізація доходу, збільшення ліквідності об'єкту нерухомості або інші.

 

Уклавши договір з компанією ви отримуєте:

Формування оптимального та якісного пулу орендарів;

Повний та надійний юридичний захист нерухомого майна;

Ведення договорів оренди, перевірку орендарів, правовий супровід орендних відносин;

Ефективних контроль за сплатою орендних та ін. платежів;

Відсутність проблемних питань з орендарями;

Зручну схему отримання прибутків;

Правовий супровід реконструкцій та перепланувань нерухомості;

Представництво інтересів перед держаними та ін. органами, експлуатаційними службами та третіми особами стосовно нерухомого майна;

Супровід договірних відносин з третіми особами;

Взаємодія з державними виконавчими та контролюючими органами усіх рівнів щодо питань утримання об`єкту згідно з нормами та вимогами існуючого законодавства;

Забезпечення відповідного страхового покриття об’єктів i розробка схем для мiнiмiзацiї ризиків, управління ризиками;

Щомісячний звіт про стан нерухомості та платежів.